Medlemskap
 
Du som har anknytning till Maglehem och dess omgivning är välkommen att bli medlem i Vi i Maglehem.
 
Kostnad medlemskap: 50 kr per person och år. Betalas senast 1:a mars varje år på
  bankgiro: 467-5336.
Ange på inbetalningen namn, sommaradress, vinteradress samt telefonnummer.
 
Du kan även betala direkt till vår kassör Göran Mårtensson, tel: 0703-811770 eller 0733-798956
 
Välkommen!    

Vill Du göra en adressanmälan, bli ny medlem eller lämna annan information kan Du göra skicka ett mail till info [at] viimaglehem.se.